Κάντε μια σύνοψη για τους άλλους τους άχρηστους γιατί δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ.