Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, δεν εκφράζει επίσημες απόψεις, δεν συνεργάζεται, δεν διατηρεί οικονομική σχέση με την "ΠΑΕ Ολυμπιακός" και δεν είναι η επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου του Ολυμπιακου.