Εγκρίνεται η νέα μεταγραφή του τμήματος κολύμβησης.