Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπευθύνους του forum, στα παρακάτω e-mails

Administrators : admin@thrylos-fans.net
Moderators : moderators@thrylos-fans.net

Για πληροφορίες : info@thrylos-fans.net

Ευχαριστώ