Και στην Καλαμάτα υπάρχει ένα ικανοποιητικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων και το trend συνεχώς μεγαλώνει (και λόγω κρίσης). Το πρόβλημα είναι η νοοτροπία πολλων(όχι όλων) ποδηλατών που δεν έχουν οδικη κουλτούρα και νομίζουν ότι ο δρόμος και τα πεζοδρόμια τους ανοίκουν και μπορούν να κάνουν ότι θέλουν.