Στη Χίο το κολυμβητήριο ήταν της 10ετιας τέλη 80ς. Εν σχέση με το Παπαστρατειο είναι πολύ καλύτερο. Έχει και παιδική πισίνα για τους συλλόγους με μικρά παιδιά. Διαφορά μεγάλη δεν είδα με παλιά, εκτός αν άλλαξαν σωληνώσεις.
Η μεγάλη διαφορά μόνο που έμαθα είναι ότι εκμεταλλευτηκαν το παραπλήσιο εργοστάσιο της ΔΕΗ στο νησί, και έχουν ζεστό νερο που θερμαίνεται από τα νερά ψύξης των μηχανών που ούτως ή άλλως θα πήγαιναν στη θάλασσα.
¶κουσα επίσης ότι θα βάλουν νέους πίνακες ηλεκτρονικους.